меншіктелуші


меншіктелуші
зат. Біреудің иелігіне өткен зат; иел енуші. Бірақ тәуелдеу категориясы үнемі иеленушіні (меншіктеушіні ) және иеленілуші (м е н ш і к т е л у ш і) затты ғана білдіріп қоймайды, бір заттың басқа бір затқа қатысын да білдіреді (Қазіргі қаз. тілі., 223).

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты. . 2014.